Agro Przemysł


Wydawca BMP bis
ISSN 1734-7971
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Cyklis, Piotr
Ekonomika wyparki wielostopniowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2011
Anielak, Anna M.
Gospodarka wodno-ściekowa przemysłu mleczarskiego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2008
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/