Journal of Pressure Vessel Technology


Wydawca American Society of Mechanical Engineers (ASME)
ISSN 0094-9930
e-ISSN 1528-8978
Impact Factor dla czasopisma 0.441 (od 2012)
0.27 (od 2013)
0.357 (od 2014)
0.476 (od 2015)
0.729 (od 2016)
1.182 (od 2017)
0.925 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 20 (od 2012)
15 (od 2013)
15 (od 2017)
70 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 15
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

Dzierwa, Piotr; Taler, Jan
Optimum heating of pressure vessels with holes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.357
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Błachut, J.; Muc, A.; Ryś, J.
Plastic buckling of cones subjected to axial compression and external pressure
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.27
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Taler, J.; Węglowski, B.; Zima, W.; Grądziel, S.; Zborowski, M.
Analysis of thermal stresses in a boiler drum during start-up
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1999
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/