Journal of Hydraulic Engineering


Wydawca American Society of Civil Engineers (ASCE)
ISSN 0733-9429
e-ISSN 1943-7900
Uwagi Instytucja sprawcza: American Society of Civil Engineers. Hydraulics Division
Impact Factor dla czasopisma 1.276 (od 2012)
1.258 (od 2013)
1.621 (od 2014)
1.284 (od 2015)
2.183 (od 2016)
2.08 (od 2017)
2.206 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 35 (od 2012)
30 (od 2014)
35 (od 2015)
30 (od 2016)
35 (od 2017)
100 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 35
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Dąbrowski, Wojciech; Polak, Urszula
Improvements in flow measurements by flumes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 35
Impact Factor: 1.276
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/