Inżynier Budownictwa


Wydawca Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
ISSN 1732-3428
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 19

Kochański, Tomasz; Kram, Dorota; Śliwa-Wieczorek, Klaudia
Problematyka współczesnych złączy w konstrukcjach drewnianych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: nie
Zima, Krzysztof; Mitera-Kiełbasa, Ewelina
BIM w zamówieniach publicznych w Polsce
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: nie
Malara, Jarosław
Analiza techniczno-ekonomiczna systemów deskowań
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Kram, Dorota; Kochański, Tomasz
Przykłady wzmacniania konstrukcji drewnianych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: nie
Gruszczyński, Maciej
Naprawa konstrukcji betonowych i żelbetowych w świetle wymagań pakietu norm PN-EN 1504
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Drozd, Wojciech; Kowalik, Marcin
Wykorzystanie narzędzi BIM do projektowania zagodpodarowania terenu budowy w aspekcie bezpiecznego prowadzenia robót
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: nie
Jarosz, Mikołaj; Kłosak, Andrzej
Nowa norma dotycząca akustyki wnętrz
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: nie
Dąbrowski, Wojciech
Przelewy burzowe
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: nie
Gruszczyński, Maciej; Bajorek, Grzegorz
Ewolucja, nie rewolucja – znowelizowana norma PN-EN 206:2014-04
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: nie
Pańtak, Marek
Współczesne kładki dla pieszych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: nie
Kuchta, Krzysztof
Stalowe stężenia tymczasowe w budynkach o konstrukcji murowej i żelbetowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: nie
Cholewicki, Andrzej; Derkowski, Wit
Elementy prefabrykowane w budownictwie mieszkaniowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Lista MNiSW: nie
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 0
Impact Factor: 0
Müller, Jarosław
Wentylacja i klimatyzacja w budynkach energooszczędnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Lista MNiSW: nie
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 0
Impact Factor: 0
Bednarski, Łukasz; Sieńko, Rafał
Z monitoringiem bezpieczniej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Lista MNiSW: nie
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 0
Impact Factor: 0
Seręga, Szymon; Hojdys, Łukasz; Krajewski, Piotr; Płachecki, Marian
Ocena bezpieczeństwa chłodni kominowej eksploatowanej od 35 lat
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Lista MNiSW: nie
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 0
Impact Factor: 0
Bednarski, Łukasz; Sieńko, Rafał
Obciążenie śniegiem obiektów budowlanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2011
Kwiecień, Arkadiusz
Polimerowe złącza podatne przy naprawie oraz wykonywaniu nawierzchni z betonu cementowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2010
Kwiecień, Arkadiusz
Uszkodzenia betonowych nawierzchni na przykładzie płyt lotniskowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2010
Sieńko, Rafał
Ostatnia nowelizacja prawa budowlanego a bezpieczeństwo obiektów budowlanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2007
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/