Wiadomości Gospodarcze


Wydawca Izba Handlowa i Przemysłowa w Krakowie
ISSN 1505-3393
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 6

Maczuga, Tomasz
Szkolenie i seminarium LIFT
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2001
Maczuga, Tomasz
Informacja o szkoleniach i warsztatach...
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2000
Maczuga, Tomasz
Sieć innowacyjnych regionów europejskich RITTS/RIS
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2000
Maczuga, Tomasz; Rączka, Mira
Unia bada small-business
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1999
Maczuga, Tomasz
Międzynarodowa współpraca technologiczna
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1999
Maczuga, Tomasz
Piąty Ramowy dla firm
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1999
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/