Obróbka Plastyczna Metali


Wydawca Instytut Obróbki Plastycznej (Poznań)
ISSN 0867-2628
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 6 (od 2013)
10 (od 2015)
10 (od 2017)
0 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 10
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 4

Turek, Jan; Pytel, Stanisław; Okoński, Stanisław
Badania mikrostrukturalne i fraktograficzne warstw napawanych na wykrojach matryc kuźniczych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 10
Okoński, Stanisław; Moszumański, Ryszard; Wołowicz, Marcin
Walcowanie i nagniatanie gwintów wewnętrznych Część I. Konstrukcja narzędzi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 10
Impact Factor: 0
Okoński, Stanisław; Moszumański, Ryszard; Zarębski, Krzysztof
Walcowanie i nagniatanie gwintów wewnętrznych. Część II. Technologia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 10
Impact Factor: 0
Turek, Jan; Okoński, Stanisław; Piekoszewski, Witold
Badania odporności na ścieranie warstw napawanych i stali narzędziowych na matryce kuźnicze
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2012
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/