Electrochemistry Communications


Wydawca Elsevier
ISSN 1388-2481
e-ISSN 1873-1902
Impact Factor dla czasopisma 4.425 (od 2012)
4.287 (od 2013)
4.847 (od 2014)
4.569 (od 2015)
4.396 (od 2016)
4.66 (od 2017)
4.197 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 45 (od 2012)
40 (od 2013)
40 (od 2017)
100 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 40
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 4

Romańczyk, Piotr P.; Rotko, Grzegorz; Kurek, Stefan S.
The redox potential of the phenyl radical/anion couple and the effect thereon of the lithium cation: a computational study
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 4.847
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Rotko, Grzegorz; Romańczyk, Piotr P.; Andryianau, Gleb; Kurek, Stefan S.
Stepwise and concerted dissociative electron transfer onto a σ*-type orbital in polybrominated aromatics
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 4.847
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Rotko, Grzegorz; Romańczyk, Piotr P.; Kurek, Stefan S.
Reductive debromination of decabromodiphenyl ether yields brominated dibenzofurans in a Pschorr-type cyclisation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 4.287
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Włodarczyk, Andrzej J.; Romańczyk, Piotr P.; Lubera, Tomasz; Kurek, Stefan S.
Electrocatalytic activity of bisalkoxide molybdenum nitrosyl complexes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2008
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/