Geology, Geophysics & Environment


Wydawca AGH University of Science and Technology
ISSN 2299-8004
e-ISSN 2353-0790
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 3 (od 2013)
5 (od 2014)
14 (od 2015)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 14
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 15

Szafarczyk, Anna; Gawałkiewicz, Rafał
An inventory of opencast mining excavations recultivated in the form of water reservoirs as an example of activities increasing the retention potential of the natural environment: a case study from Poland
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Geology, Geophysics & Environment
Data wydania: 2023
ISSN: 2353-0790
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 0.8
Gołębiowski, Tomisław
Theoretical aspects and numerical modelling of the GPR method to analyse its possibilities for the detection of leakages in urban water supply networks
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Geology, Geophysics & Environment
Data wydania: 2023
ISSN: 2353-0790
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 0.8
Ćwiklik, Michał; Pasierb, Bernadetta; Porzucek, Sławomir
Recognition of the flysch substrate using the electrical resistivity tomography (ERT) method to assess the effectiveness of the injection process
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Geology, Geophysics & Environment
Data wydania: 2023
ISSN: 2353-0790
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 0.8
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Pamuła, Justyna; Karnas, Magdalena; Styszko, Katarzyna
Preliminary studies of photolysis and TiO2-montomorillonite-immobilised photocatalysis processes for the degradation of organic pollutants in water treatment
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Geology, Geophysics & Environment
Data wydania: 2022
ISSN: 2353-0790
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 0.8
Pasierb, Bernadetta
The application of the 2D/3D electrical resistivity tomography (ERT) method in investigating the carbonate karst of the Zakrzówek Horst
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Geology, Geophysics & Environment
Data wydania: 2022
ISSN: 2353-0790
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 0.8
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Baczyński, Tomasz; Małachowska-Jutsz, Anna; Szalińska, Ewa
Toxicological assessment of pesticide contaminated soils with use of biotests
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Geology, Geophysics & Environment
Data wydania: 2018
ISSN: 2353-0790
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 14
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Gołębiowski, Tomisław; Żogała, Bogdan; Mendecki, Maciej; Małysa, Tomasz
The application of electromagnetic methods for polymetallic prospecting in mining conditions
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Geology, Geophysics & Environment
Data wydania: 2017
ISSN: 2353-0790
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 14
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Olek, Bartłomiej Szczepan; Woźniak, Henryk
Determination of quasi-filtration phase of consolidation based on experimental and theoretical course of the uniaxial deformation and distribution of pore pressure
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Geology, Geophysics & Environment
Data wydania: 2016
ISSN: 2353-0790
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 14
Bazarnik, Mirosława
Terrestrial Laser Scanning 3D as a useful method for monitoring of urban areas endangered by landslides
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Geology, Geophysics & Environment
Data wydania: 2015
ISSN: 2353-0790
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 14
Langer, Piotr
The importance of salt mines for mining towns
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Geology, Geophysics & Environment
Data wydania: 2013
ISSN: 2353-0790
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 3
Obyrn, Kajetan 'd; Przybyło, Jerzy
Edukacyjna rola Kopalni Soli „Wieliczka” – wczoraj i dziś
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Geology, Geophysics & Environment
Data wydania: 2013
ISSN: 2299-8004
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 3
Impact Factor: 0
Obyrn, Kajetan d'; Postawa, Adam
Selected hydrochemical ratios of waters from inflows at level VI in “Wieliczka” Salt Mine
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Geology, Geophysics & Environment
Data wydania: 2013
ISSN: 2299-8004
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 3
Impact Factor: 0
Langer, Piotr
Wyrobiska solne jako przestrzeń urbanistyczna
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Geology, Geophysics & Environment
Data wydania: 2012
ISSN: 0138-0974
Tomecka-Suchoń, Sylwia; Gołębiowski, Tomisław
Feasibility analysis of using GPR method for the examination of post-glacial deposits in mountainous geological environment
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Geology, Geophysics & Environment
Data wydania: 2011
ISSN: 2299-8004
Gołębiowski, Tomisław
20 lat metody georadarowej w Katedrze Geofizyki na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w aspekcie realizowanych w niej prac naukowo-badawczych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Geology, Geophysics & Environment
Data wydania: 2009
ISSN: 2353-0790
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/