Geology, Geophysics & Environment


Wydawca AGH University of Science and Technology
ISSN 2299-8004
e-ISSN 2353-0790
Lista MNiSW B (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 3 (od 2013)
5 (od 2014)
14 (od 2015)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 14
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 10

Baczyński, Tomasz; Małachowska-Jutsz, Anna; Szalińska, Ewa
Toxicological assessment of pesticide contaminated soils with use of biotests
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 14
Gołębiowski, Tomisław; Żogała, Bogdan; Mendecki, Maciej; Małysa, Tomasz
The application of electromagnetic methods for polymetallic prospecting in mining conditions
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 14
Olek, Bartłomiej Szczepan; Woźniak, Henryk
Determination of quasi-filtration phase of consolidation based on experimental and theoretical course of the uniaxial deformation and distribution of pore pressure
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 14
Bazarnik, Mirosława
Terrestrial Laser Scanning 3D as a useful method for monitoring of urban areas endangered by landslides
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 14
Langer, Piotr
The importance of salt mines for mining towns
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 14
Obyrn, Kajetan 'd; Przybyło, Jerzy
Edukacyjna rola Kopalni Soli „Wieliczka” – wczoraj i dziś
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 14
Impact Factor: 0
Obyrn, Kajetan d'; Postawa, Adam
Selected hydrochemical ratios of waters from inflows at level VI in “Wieliczka” Salt Mine
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 14
Impact Factor: 0
Langer, Piotr
Wyrobiska solne jako przestrzeń urbanistyczna
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Tomecka-Suchoń, Sylwia; Gołębiowski, Tomisław
Feasibility analysis of using GPR method for the examination of post-glacial deposits in mountainous geological environment
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2011
Gołębiowski, Tomisław
20 lat metody georadarowej w Katedrze Geofizyki na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w aspekcie realizowanych w niej prac naukowo-badawczych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2009
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/