Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Land Reclamation


Wydawca Warsaw University of Life Sciences - SGGW Press

De Gruyter
ISSN 1898-8857
e-ISSN 2081-9617
Lista MNiSW B (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 9 (od 2013)
14 (od 2015)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 14


Publikacje w tym tytule: 2

Truty, Andrzej Adam
Influence of diaphragm wall installation in overconsolidated sandy clays on in situ stress disturbance and resulting wall deformations
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 14
Połomska, Joanna; Chmielowski, Wojciech
Optimization of water management system operation while quality andquantity of water determined
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2012
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/