BioTechnologia


Wariant tytułu Biotechnologia
Wydawca Termedia Publishing House
ISSN 0860-7796
e-ISSN 2353-9461
Uwagi Instytucja sprawcza: Polish Academy of Sciences. Institute of Bioorganic Chemistry
Lista MNiSW B (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 7 (od 2013)
13 (od 2015)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 13


Publikacje w tym tytule: 1

Baczyński, Tomasz; Kryłów, Małgorzata; Małachowska-Jutsz, Anna ; Stobiecki, Tomasz
Efektywność różnych dodatków w bioremediacji gruntu skażonego chloroorganicznymi środkami ochrony roślin
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2008
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/