Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach = Institute of Welding Bulletin


Wariant tytułu Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
Wydawca Instytut Spawalnictwa
ISSN 0867-583X
e-ISSN 2300-1674
Lista MNiSW B (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 4 (od 2013)
11 (od 2015)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 11


Publikacje w tym tytule: 8

Gucwa, Marek; Parzych, Sławomir; Kukuryk, Marcin; Sobala, Marcin
Właściwości złączy spawanych ze staliwa GX8CrNi12-1
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 11
Nosal, Przemysław; Hebda, Marek
Wpływ parametrów procesu FSW na właściwości złączy aluminiowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 11
Parzych, Sławomir
Results of non-destructive and destructive tests of welded joints made of heat-resistant cast steel GX40NiCrSiNb35-25 in welding procedure qualification
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 11
Lisowski, Edward; Czyżycki, Wojciech; Łazarczyk, Katarzyna
Wdrożenie produkcji cystern kontenerowych do transportu i przechowywania gazów skroplonych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Mikuła, Janusz
Obliczeniowe wykresy CTPc-S - ich dokładność i przydatność w zastosowaniach praktycznych. (Część I)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1996
Mikuła, Janusz
Analityczne metody prognozowania twardości w SWC stali o podwyższonej wytrzymałości oraz konstrukcyjnych stali niskostopowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1996
Mikuła, Janusz
Rola wodoru w powstawaniu zimnych pęknięć. (Część II)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1994
Mikuła, Janusz
Rola wodoru w powstawaniu zimnych pęknięć. (Część I)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1994
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/