Foundations of Computing and Decision Sciences


Wydawca Publishing House of Poznan University of Technology
De Gruyter
ISSN 0867-6356
e-ISSN 2300-3405
Lista MNiSW B (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 9 (od 2013)
15 (od 2015)
Ujednolicona punktacja MNiSW 15


Publikacje w tym tytule: 2

Lisowski, Edward; Filo, Grzegorz
Algorithm of heavy-loaded platform positioning with application of fuzzy logic
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2011
Filo, Grzegorz
Implementation of ant colony system heuristics in the task scheduling problem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2011
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/