Fresenius Environmental Bulletin


Wydawca Parlar Scientific Publications (Freising)
ISSN 1018-4619
Impact Factor dla czasopisma 0.641 (od 2012)
0.527 (od 2013)
0.378 (od 2014)
0.372 (od 2015)
0.425 (od 2016)
0.673 (od 2017)
Lista MNiSW A (od 2012)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2012)
Ujednolicona punktacja MNiSW 15
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 1

Małachowska-Jutsz, Anna; Kalka, Joanna; Baczyński, Tomasz
Contamination of soil by pesticide wastes - a case study
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2008
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/