Discussiones Mathematicae. Differential Inclusions, Control and Optimization


Wydawca Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
ISSN 1509-9407
e-ISSN 2084-0365
Uwagi Instytucja sprawcza: University of Zielona Góra. Faculty of Mathematics Computer Science and Econometrics
Lista MNiSW B (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 10 (od 2013)
9 (od 2015)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 10


Publikacje w tym tytule: 1

Barnaś, Sylwia
Existence of a nontrival solution for Dirichlet problem involving p(x)-Laplacian
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 10
Impact Factor: 0
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/