Advances in Cement Research


Wydawca ICE Publishing
ISSN 0951-7197
e-ISSN 1751-7605
Impact Factor dla czasopisma 0.754 (od 2012)
0.486 (od 2013)
0.59 (od 2014)
0.949 (od 2015)
0.646 (od 2016)
1.063 (od 2017)
1.355 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 25 (od 2012)
20 (od 2014)
25 (od 2017)
70 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 25
SNIP 0.803 (od 2017)
0.87 (od 2018)
Klasyfikacja ASJC 2215 Engineering: Building and Construction
2500 Materials Science: General Materials Science
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Fiertak, Maria; Stanaszek-Tomal, Elżbieta; Kozak, Aleksander
The growth of fungi and their effect on the behaviour of cement-polymer composites
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Impact Factor: 0.949
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/