Phytochemistry


Wydawca Elsevier
ISSN 0031-9422
e-ISSN 1873-3700
Impact Factor dla czasopisma 3.05 (od 2012)
3.35 (od 2013)
2.547 (od 2014)
2.779 (od 2015)
3.205 (od 2016)
3.186 (od 2017)
2.905 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 40 (od 2012)
35 (od 2013)
35 (od 2017)
100 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 35


Publikacje w tym tytule: 2

Wybraniec, S.; Nowak-Wydra, B.; K. Mitka; Kowalski, P.; Mizrahi, Y.
Minor Betalains in Fruits of Hylocereus Species
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Phytochemistry
Data wydania: 2007
ISSN: 0031-9422
Wybraniec, S.; Platzner, I.; Geresh, S. et al.
Betacyanins from vine cactus Hylocereus polyrhizus
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Phytochemistry
Data wydania: 2001
ISSN: 0031-9422
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/