Architectus


Wydawca Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
ISSN 1429-7507
Lista MNiSW B (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 5 (od 2013)
9 (od 2015)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 9


Publikacje w tym tytule: 13

Makowska, Beata
Szkicowanie jako zapis myśli
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 9
Nowak, Katarzyna; Nowak-Dzieszko, Katarzyna
Badania in situ jakości cieplnej obudowy budynków – czy mogą być pomocne dla dewelopera
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 9
Lasiewicz-Sych, Angelika
Uwagi na temat kombinacji metod logicznych i jakościowych w diagnozie środowiska architektonicznego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 9
Rębielak, Janusz
Krótka informacja o działalności Komisji Architektury i Urbanistyki Oddziału PAN we Wrocławiu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 9
Haupt, Patrycja
Wspólny grunt: architektura – natura – człowiek
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 9
Haupt, Patrycja
Hilversum – green interior of the media
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Mełges, Hubert; Mełges, Małgorzata
Archetype of city in the modern city space on the example of Cracow
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Białkiewicz, Andrzej
The cultural life in Vilnius in the interwar period
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Żychowska, Maria J.
Town-museum. Impression of Normandy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Żychowska, Maria J.
'High" architecture
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2010
Białkiewicz, Andrzej
The role and influence of Pauline architecture on non-architects
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2010
Bogdanowska, Monika
The drawn landscape – a permanent record of the historic cultural landscape on the impermanent carrier – the Sketchbooks by Janusz Bogdanowski
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2010
Kobylarczyk, Justyna
The revitalization needs of Jarosław
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2009
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/