Scientific Programming


Wydawca IOS Press
ISSN 1058-9244
e-ISSN 1875-919X
Impact Factor dla czasopisma 1.036 (od 2012)
0.667 (od 2013)
0.559 (od 2014)
0.455 (od 2015)
0.627 (od 2016)
1.344 (od 2017)
1.289 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2012)
20 (od 2013)
15 (od 2015)
20 (od 2016)
20 (od 2017)
40 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 20
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Płażek, Joanna; Banaś, Krzysztof; Kitowski, Jacek
Comparison of message-passing and shared memory implementations of the GMRES method on MIND computers
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2001
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/