Chemistry of Materials : CM


Wydawca American Chemical Society (ACS)
ISSN 0897-4756
e-ISSN 1520-5002
Impact Factor dla czasopisma 8.238 (od 2012)
8.535 (od 2013)
8.354 (od 2014)
9.407 (od 2015)
9.466 (od 2016)
9.89 (od 2017)
10.159 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 45 (od 2012)
45 (od 2017)
200 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 45
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Sanetra, Jerzy; Bogdał, Dariusz et al.
Photo- and electroluminescent properties of polymethacrylates with carbazolyl and fluorescent pendant groups
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2002
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/