Applicationes Mathematicae


Wariant tytułu Zastosowania Matematyki
Wydawca Polish Academy of Sciences. Institute of Mathematics
ISSN 1233-7234
e-ISSN 1730-6280
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 9 (od 2013)
14 (od 2015)
14 (od 2017)
20 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 14
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Jabłoński, Dariusz
The conjugacy between cascades generated by a weakly nonlinear system and the euler method of a flow
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2002
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/