Sacrum et Decorum


Wariant tytułu Sacrum et Decorum : materiały i studia z historii sztuki sakralnej
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
ISSN 1689-5010
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 5 (od 2013)
8 (od 2015)
8 (od 2017)
0 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 8
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 3

Żychowska, Maria J.
O. Piotr Cholewka – znany nieznany
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2011
Żychowska, Maria J.
Najnowsze polskie witraże sakralne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2008
Białkiewicz, Andrzej
Sacred architecture: Between art and reality
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2008
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/