DOCOMOMO Journal


Wydawca International Working Party for Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the Modern Movement
ISSN 1380-3204
Lista MNiSW C (od 2013)
C (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 10 (od 2013)
10 (od 2017)
0 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW C
Ujednolicona punktacja MNiSW 10
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 4

Bojes, Anna; Zur, Katarzyna
Salwator 1908. On the edge of modernism
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1996
Zychowska, Maria Jolanta
Poland: MoMo documentation by students
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1993
Zychowska, Maria
How modern is modernism in Krakow. InterWar architecture in a former Polish capital
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1993
Styrna-Bartkowicz, Krystyna; Zychowska, Maria
Poland: Some remarks about Modern Movement architecture
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1991
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/