Estetyka i Krytyka = The Polish Journal of Aesthetics


Wariant tytułu Estetyka i Krytyka
Wydawca Instytut Filozofii. Uniwersytet Jagielloński
ISSN 1643-1243
e-ISSN 2353-723X
Uwagi Instytucja sprawcza: Instytut Filozofii. Uniwersytet Jagielloński
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 5 (od 2013)
12 (od 2015)
12 (od 2017)
20 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 12
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Winskowski, Piotr
Trwanie plamy i migotanie linii. Przestrzeń i czas w grafikach Arthura C. Danto
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 12
Winskowski, Piotr
Ponowoczesne interpretacje nowoczesnej architektury : odbiorca i krytyk w izotopowej przestrzeni interpretacji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2002
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/