Journal of the Optical Society of America. B, Optical Physics


Wydawca OSA The Optical Society
ISSN 0740-3224
e-ISSN 1520-8540
Impact Factor dla czasopisma 2.21 (od 2012)
1.806 (od 2013)
1.97 (od 2014)
1.731 (od 2015)
1.843 (od 2016)
2.048 (od 2017)
2.284 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 35 (od 2012)
30 (od 2014)
35 (od 2017)
70 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 35
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Fuks, Izabela; Sanetra, Jerzy; Bogdał, Dariusz; Pielichowski, Jan et al.
Third-order nonlinear optical susceptibility of polymers based on carbazole derivatives
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2002
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/