Journal of Statistical Planning and Inference


Wydawca Elsevier
ISSN 0378-3758
e-ISSN 1873-1171
Impact Factor dla czasopisma 0.713 (od 2012)
0.598 (od 2013)
0.675 (od 2014)
0.727 (od 2015)
0.858 (od 2016)
0.814 (od 2017)
0.756 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 20 (od 2012)
20 (od 2017)
100 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 20
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Dehay, Dominique; Dudek, Anna; Leśkow, Jacek
Subsampling for continuous-time almost periodically correlated processes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Impact Factor: 0.675
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Strzalkowska-Kominiak, Ewa; Stute, Winfried
On the probability of holes in truncated samples
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2010
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/