Konteksty : polska sztuka ludowa


Wariant tytułu Konteksty : polska sztuka ludowa : antropologia kultury, etnografia, sztuka
Wydawca Instytut Sztuki PAN
ISSN 1230-6142
Lista MNiSW C (od 2013)
B (od 2015)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 10 (od 2013)
15 (od 2015)
Ujednolicona Lista MNiSW C
Ujednolicona punktacja MNiSW 15
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Lenartowicz, J. Krzysztof
Architektura trwogi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2003
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/