Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju


Wariant tytułu Studia KPZK
Studia KPZK PAN
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
Wydawca Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
ISSN 0079-3507
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 4 (od 2013)
9 (od 2015)
9 (od 2017)
0 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 9
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 5

Ziobro, Anna B.
Polityka względem przestrzeni miejskiego obszaru funkcjonalnego na przykładzie Krakowa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 9
Langer, Piotr
Dziedzictwo kulturowe w stymulowaniu rozwoju miast solnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2012
Wójtowicz-Wróbel, Agnieszka
Wielofunkcyjność małego miasta – szansa czy zagrożenie?
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2011
Jonak, Marcin
Koncepcja określania granic obszaru metropolii rzeszowskiej na podstawie zjawisk i czynników rynku nieruchomości
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2009
Wdowiarz-Bilska, Matylda; Zuziak, Z.
Krakowskie uczelnie w przestrzeni miasta
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2008
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/