European Journal of Environmental and Civil Engineering


Wydawca Taylor & Francis
ISSN 1964-8189
e-ISSN 2116-7214
Impact Factor dla czasopisma 0.306 (od 2012)
0.437 (od 2013)
0.514 (od 2014)
0.636 (od 2015)
0.897 (od 2016)
1.29 (od 2017)
1.873 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2013)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2013)
15 (od 2017)
70 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 15
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Carré, Hélène; Hager, Izabela; Perlot, Céline
Contribution to the development of colorimetry as a method for the assessment of fire-damaged concrete
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2014
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Radzicki, Krzysztof; Bonelli, Stephane
Impulse response function analysis of pore pressures in earthdams
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2008
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/