Mechanism and Machine Theory


Wydawca Elsevier
ISSN 0094-114X
e-ISSN 1873-3999
Impact Factor dla czasopisma 1.214 (od 2012)
1.31 (od 2013)
1.66 (od 2014)
1.689 (od 2015)
2.577 (od 2016)
2.796 (od 2017)
3.535 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 35 (od 2012)
35 (od 2017)
200 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 35
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Knapczyk, Józef ; Maniowski, Michał
Elastokinematic modeling and study of five-rod suspension with subframe
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Młynarski, Tadeusz; Romaniak, Krystyna
The methodization of examination of the mechanisms of high structural complexity
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2001
Lista Filadelfijska: tak
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/