Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus


Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
ISSN 1644-0765
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 5 (od 2013)
10 (od 2015)
10 (od 2017)
20 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 10
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 21
12
następne

Radecki-Pawlik, Artur; Voicu, Răzvan; Plesiński, Karol; Gajda, Grzegorz; Radecki-Pawlik, Bartosz; Voicu, Liliana; Książek, Leszek
Difficulties with existing fish passes and their renovation. The pool fish pass on Dłubnia River in Krakow
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 10
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Baran-Gurgul, Katarzyna; Bodziony, Marek; Kołodziejczyk, Katarzyna
Variability of the runoff coefficient for selected catchments in the upper Vistula river catchment
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 10
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Lewicki, Leszek; Pyrczak, Grzegorz
Ocena efektywności przeciwpowodziowej kompleksu zbiorników wodnych w Zesławicach na rzece Dłubni
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 10
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Radecki-Pawlik, Artur; Radecki-Pawlik, Bartosz; Podkanowicz, Patryk; Plesiński, Karol
Awarie narzutu kamiennego na rzekach górskich (na przykładzie zabezpieczenia brzegu na rzece Czarny Dunajec)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 10
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Lewicki, Leszek; Mączałowski, Andrzej
Efektywność niesterowanej retencji zbiornikowej na rzece Dłubni
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 10
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Młyński, Dariusz; Chmielowski, Krzysztof; Młyńska, Anna
Analiza zmienności ilościowej ścieków dopływających do wybranych oczyszczalni powiatu sanockiego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 10
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Plesiński, Karol; Marek, Adrian; Skalicz, Fryderyk; Radecki-Pawlik, Artur
Wykorzystanie modelu komputerowego BaseGRAIN do analizy składu granulometrycznego rumowiska wleczonego potoku Ponikiewka metodą fotograficzną
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 10
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Combal, Tom; Radecki-Pawlik, Artur; Czech, Wiktoria; Plesiński, Karol
Bankfull values in gauge station cross sections of the Raba River – Polish Carpathians
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 10
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Radecki-Pawlik, Bartosz; Radecki-Pawlik, Artur; Plesiński, Karol; Kukuła, Krzysztof; Bylak, Aneta
Wybrane problemy eksploatacyjne bystrzy o zwiększonej szorstkości (stopni-ramp) w aspekcie ich projektowania i funkcjonalności biologicznej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 10
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Radecki-Pawlik, Artur; Plesiński, Karol; Radecki-Pawlik, Bartosz
Rozkład prędkości oraz naprężeń stycznych w komorach przepławki typu wielko-komorowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 10
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Kołodziejczyk, Katarzyna
Analiza wpływu wielkości uszczelnienia terenu na hydrogram odpływu ze zlewni
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 10
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Cebulska, Marta
Niedobory opadów atmosferycznych w okresie wegetacyjnym w zlewni Małej Wisły (1984–2013)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 10
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Czech, Wiktoria; Plesiński, Karol; Radecki-Pawlik, Artur; Radecki-Pawlik, Bartosz
Dominant discharge – an outline of theory and a case study from the Raba river
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 10
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Mączałowski, Andrzej
Wstępne szacowanie wpływu retencji polderowej na obniżenie ryzyka powodzi
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2015
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 10
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Lewicki, Leszek
Wstępna ocena przepustowości koryta cieku miejskiego w warunkach silnej antropopresji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 10
Radecki-Pawlik, Artur; Radecki-Pawlik, Bartosz
Wyznaczenie bezwymiarowej wartości parametru początku ruchu rumowiska wleczonego (naprężeń stycznych) za pomocą wybranych formuł empirycznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 10
Biegun, Katarzyna; Godyń, Izabela; Jarząbek, Adam; Sarna, Stefan
Zadania obszarów ochronnych oraz warunków korzystania z wód na przykładzie zbiornika Świnna Poręba
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 10
Siuta, Tomasz
Analiza jakościowa procesów erozji i sedymentacji na wybranym odcinku koryta rzeki Wisły w czasie przejścia wielkiej wody
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2014
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 10
Godyń, Izabela; Indyk, Wojciech; Jarząbek, Adam
Budowa i zastosowanie modeli bilansowych dla potrzeb zlewniowego zarządzania zasobami wodnymi (na przykładzie rzeki Skawy)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 10
Impact Factor: 0
Wójcik, Weronika; Mucha, Zbigniew; Generowicz, Agnieszka
Wybór wariantu usuwania i unieszkodliwiania ścieków z wykorzystaniem analizy decyzyjnej na przykładzie wiejskich jednostek osadnicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 10

12
następne© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/