Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus


Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
ISSN 1644-0765
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 5 (od 2013)
10 (od 2015)
40 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 10
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 31
12
następne

Baran-Gurgul, Katarzyna
Prawdopodobieństwo przewyższenia przepływów charakterystycznych na obszarze Polski
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus
Data wydania: 2023
ISSN: 1644-0765
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.4
Cebulska, Marta
Atmospheric drought in the Polish Tatras and their foreland in the years 1951-2017
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus
Data wydania: 2021
ISSN: 1644-0765
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Plesiński, Karol Krystian; Radecki-Pawlik, Artur ; Jurkowska, Nadzieja
Parametry hydrauliczne bystrza o zwiększonej szorstkości typu grzebieniowego: potok Grajcarek w Szczawnicy (Karpaty polskie)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus
Data wydania: 2020
ISSN: 1644-0765
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Siuta, Tomasz
Modelowanie serii czasowych przepływów w krótkoterminowej prognozie hydrologicznej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus
Data wydania: 2020
ISSN: 1644-0765
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Miraj, Krzysztof; Plesiński, Karol; Radecki-Pawlik, Artur
Fluvial forms and processes in natural and engineered riverbeds: geotouristic potential of mountain river valleys (geofluvioturism) – examples of Zubrzyca, Syhlec and Lipnica streams in the Polish Orava (Danube basin)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus
Data wydania: 2019
ISSN: 1644-0765
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Szajnar, Joanna; Gądek, Wiesław
Evaluation the impact of catchment’s spatial development on runoff using SPR index
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus
Data wydania: 2019
ISSN: 1644-0765
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Mączałowski, Andrzej
Analysis and evaluation of the measurment system based on KAMA orifices for measuring the flow of sewage in the light of the water law requirements
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus
Data wydania: 2019
ISSN: 1644-0765
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Siuta, Tomasz; Mączałowski, Andrzej
Evaluation of vortex flow controls efficiency based on CFD numerical modelling
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus
Data wydania: 2019
ISSN: 1644-0765
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Plesiński, Karol Krystian; Radecki-Pawlik, Artur; Bień, Michał Maciej; Suder, Kamil
Damaged drop hydraulic structure as an example of natural river renaturalization process: the Dobrzyca, North West Poland
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus
Data wydania: 2019
ISSN: 1644-0765
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Jarosińska, Elżbieta; Bodziony, Marek
Temporal and spatial rainfall variability in the urbanized area of Cracow
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus
Data wydania: 2019
ISSN: 1644-0765
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Radecki-Pawlik, Artur; Voicu, Răzvan; Plesiński, Karol; Gajda, Grzegorz; Radecki-Pawlik, Bartosz; Voicu, Liliana; Książek, Leszek
Difficulties with existing fish passes and their renovation. The pool fish pass on Dłubnia River in Krakow
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus
Data wydania: 2019
ISSN: 1644-0765
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Baran-Gurgul, Katarzyna; Bodziony, Marek; Kołodziejczyk, Katarzyna
Variability of the runoff coefficient for selected catchments in the upper Vistula river catchment
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus
Data wydania: 2018
ISSN: 1644-0765
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Lewicki, Leszek; Pyrczak, Grzegorz
Ocena efektywności przeciwpowodziowej kompleksu zbiorników wodnych w Zesławicach na rzece Dłubni
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus
Data wydania: 2018
ISSN: 1644-0765
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Radecki-Pawlik, Artur; Radecki-Pawlik, Bartosz; Podkanowicz, Patryk; Plesiński, Karol
Awarie narzutu kamiennego na rzekach górskich (na przykładzie zabezpieczenia brzegu na rzece Czarny Dunajec)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus
Data wydania: 2018
ISSN: 1644-0765
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Lewicki, Leszek; Mączałowski, Andrzej
Efektywność niesterowanej retencji zbiornikowej na rzece Dłubni
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus
Data wydania: 2017
ISSN: 1644-0765
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Młyński, Dariusz; Chmielowski, Krzysztof; Młyńska, Anna
Analiza zmienności ilościowej ścieków dopływających do wybranych oczyszczalni powiatu sanockiego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus
Data wydania: 2017
ISSN: 1644-0765
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Plesiński, Karol; Marek, Adrian; Skalicz, Fryderyk; Radecki-Pawlik, Artur
Wykorzystanie modelu komputerowego BaseGRAIN do analizy składu granulometrycznego rumowiska wleczonego potoku Ponikiewka metodą fotograficzną
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus
Data wydania: 2017
ISSN: 1644-0765
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Combal, Tom; Radecki-Pawlik, Artur; Czech, Wiktoria; Plesiński, Karol
Bankfull values in gauge station cross sections of the Raba River – Polish Carpathians
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus
Data wydania: 2017
ISSN: 1644-0765
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Radecki-Pawlik, Bartosz; Radecki-Pawlik, Artur; Plesiński, Karol; Kukuła, Krzysztof; Bylak, Aneta
Wybrane problemy eksploatacyjne bystrzy o zwiększonej szorstkości (stopni-ramp) w aspekcie ich projektowania i funkcjonalności biologicznej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus
Data wydania: 2017
ISSN: 1644-0765
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Radecki-Pawlik, Artur; Plesiński, Karol; Radecki-Pawlik, Bartosz
Rozkład prędkości oraz naprężeń stycznych w komorach przepławki typu wielko-komorowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus
Data wydania: 2017
ISSN: 1644-0765
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak

12
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/