Journal of Sustainable Architecture and Civil Engineering


Wydawca KTU Kaunas University of Technology (Litwa)
ISSN 2029-9990
e-ISSN 2335-2000
Uwagi Instytucja sprawcza: KTU Kauno Technologijos Universitetas
Lista MNiSW nie (od 2013)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
20 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Hodor, Katarzyna; Klimek, Julia
Attempts and methods for revitalizing the centers of small localities. Selected examples
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Lista MNiSW: nie
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/