Kultura Popularna


Wydawca Wydawnictwo SWPS Academica
ISSN 1644-8340
Lista MNiSW B (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 8 (od 2013)
10 (od 2015)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 10
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Lubelska, Maria
Bieda jako tabu w architekturze. Do kogo należy przestrzeń publiczna?
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Woźniak-Szpakiewicz, Ewelina
Zamysł - realizacja - odbiór. Łamanie tabu w przestrzeni publicznej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2012
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/