betaGeomatics and Environmental Engineering


Wydawca AGH University of Science and Technology Press
ISSN 1898-1135
e-ISSN 2300-7095
Lista MNiSW B (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 5 (od 2013)
11 (od 2015)


Publikacje w tym tytule: 1

Lenda, Grzegorz; Mirek, Grzegorz
Parametrization of spline functions to describe the shape of shell structures
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Impact Factor: 0
© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/