Annals of Pure and Applied Logic


Wydawca Elsevier
ISSN 0168-0072
e-ISSN 1873-2461
Impact Factor dla czasopisma 0.504 (od 2012)
0.451 (od 2013)
0.548 (od 2014)
0.582 (od 2015)
0.647 (od 2016)
1 (od 2017)
0.829 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 25 (od 2012)
20 (od 2014)
25 (od 2015)
20 (od 2016)
25 (od 2017)
140 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 25
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Grzech, Magdalena
Set theoretical aspects of the Banach space l∞=c0
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2004
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/