Geomatics, Landmanagement and Landscape : GLL


Wydawca Publishing House of the University of Agriculture in Krakow
ISSN 2300-1496
Lista MNiSW nie (od 2013)
B (od 2015)
B (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
6 (od 2015)
6 (od 2017)
20 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 6
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 4

Węcławowicz-Bilska, Elżbieta; Błachut, Jakub
The needs and aspirations of residents of mountain areas as implemented in spatial planning
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Lista MNiSW: nie
Langer, Piotr
The role of planning in the mountain regions as exemplified by mining areas management
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Lista MNiSW: nie
Hopkowicz, Marian; Rybicki, Stanisław M.
Energetic and engineering municipal infrastructure in forming the developments quality of the Polish carpatians
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Lista MNiSW: nie
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 0
Impact Factor: 0
Białkiewicz, Andrzej
Polish architecture during the Second World War, as exemplified by The Fish Hatchery Centre in Łopuszna
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Lista MNiSW: nie
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/