Journal of Electrical Engineering


Wariant tytułu Elektrotechnický Časopis
Wydawca Slovak University of Technology. Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Slovak Academy of Sciences. Institute of Electrical Engineering
ISSN 1335-3632
Impact Factor dla czasopisma 0.546 (od 2012)
0.42 (od 2013)
0.378 (od 2014)
0.407 (od 2015)
0.483 (od 2016)
0.508 (od 2017)
Lista MNiSW A (od 2012)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2012)
Ujednolicona punktacja MNiSW 15
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 1

Łukasik, Szymon
Parallel genetic algorithms for graph colouring problem using message passing paradigm
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2005
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/