Advances in Structural Engineering


Wydawca Multi-Science Publishing
ISSN 1369-4332
e-ISSN 2048-4011
Impact Factor dla czasopisma 0.489 (od 2012)
0.603 (od 2013)
0.582 (od 2014)
0.577 (od 2015)
0.829 (od 2016)
0.968 (od 2017)
1.32 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 25 (od 2012)
20 (od 2013)
20 (od 2017)
70 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 20
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Machowski, Andrzej; Żwirek, Pawel
Statistically-based tolerances of steel frame columns out-of-plumbs
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Impact Factor: 0.603
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/