Pomosty : w kręgu nauki i biznesu


Wydawca Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania (Białystok)
ISSN 1643-0247
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Winskowski, Piotr
Krakowskim okiem. Uwagi na marginesie książki Rewitalizacja centrum Białegostoku jako problem XXI wieku, WSFiZ, Białystok 2004
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2005
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/