Cluster Computing


Wariant tytułu Cluster Computing : the journal of networks software tools and applications
Wydawca Springer
ISSN 1386-7857
e-ISSN 1573-7543
Impact Factor dla czasopisma 0.776 (od 2012)
0.949 (od 2013)
1.51 (od 2014)
1.514 (od 2015)
2.04 (od 2016)
1.601 (od 2017)
1.851 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 20 (od 2012)
25 (od 2013)
30 (od 2015)
30 (od 2017)
70 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 30
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

Valentini, Giorgio Luigi; Kolodziej, Joanna et al.
An overview of energy efficiency techniques in cluster computing systems
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 25
Impact Factor: 0.949
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bilal, Kashif; Khan, Samee U.; Madani, Sajjad A.; Hayat, Khizar; Khan, Majid I.; Min-Allah, Nasro; Kolodziej, Joanna; Wang, Lizhe; Zeadally, Sherali; Chen, Dan
A survey on Green communications using Adaptive Link Rate
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 25
Impact Factor: 0.949
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kołodziej, Joanna; Khan, Samee Ullah; Wang, Lizhe; Byrski, Aleksander; Min-Allah, Nasro; Madani, Sajjad Ahmad
Hierarchical genetic-based grid scheduling with energy optimization
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 25
Impact Factor: 0.949
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/