Polyhedron


Wariant tytułu Polyhedron : the international journal for research in inorganic chemistry
Wydawca Elsevier
ISSN 0277-5387
e-ISSN 1873-3719
Impact Factor dla czasopisma 1.813 (od 2012)
2.047 (od 2013)
2.011 (od 2014)
2.108 (od 2015)
1.926 (od 2016)
2.067 (od 2017)
2.284 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 30 (od 2012)
25 (od 2015)
30 (od 2016)
30 (od 2017)
100 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 30
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 5

Wiśniewska, Aleksandra; Łapczuk-Krygier, Agnieszka; Baranowska, Katarzyna; Chojnacki, Jarosław; Matern, Eberhard; Pikies, Jerzy; Grubba, Rafał
Formation of polyphosphorus ligands mediated by zirconium and hafnium complexes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 30
Impact Factor: 2.047
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Handzlik, Jarosław; Kochel, Andrzej; Szymańska-Buzar, Teresa
H-Ge bond activation by tungsten carbonyls: an experimental and theoretical study
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 30
Impact Factor: 1.813
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Włodarczyk, A. J.; Romańczyk, P. P.; Kurek, S. S. ; Nitek, W. ; J. A. McCleverty
Electrochemical interactions in binuclear molybdenum and tungsten nitrosyl complexes incorporating saturated n-alkanediolate bridging ligands. Crystal structures of [Mo(NO)(TpMe2)I{O(CH2)2OCOCH3}] and [W(NO)(TpMe2)I2]. 0.5I2 . 0.5C6H5CH3
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2008
Romańczyk, P. P.; Guzik, M. N.; Włodarczyk, A. J.
Redox activity of bimetallic complexes based on tris(3,5-dimethylpyrazolyl)borato molybdenum(II) and tungsten(II) nitrosyls. Complexes derived from ethane-1,2-diol and the crystal structure of anti-[Mo(NO){HB(3,5-Me2C3HN2)3}(OCH2CH2O)]2 . 4CHCl3
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2007
Kisała, J.; Białońska, A.; Ciunik, Z.; Kurek, S.; Wołowiec, S.
Complexes of heteroscorpionate trispyrazolylborate ligands. Part XIII: Molybdenum complexes of hydrobis(5-methyl-3-phenylpyrazolyl)(3-methyl-5-phenylpyrazolyl)borate, hydrotris(3-(2-thienyl)-5-methylpyrazolyl)borate and tetranuclear molybdenum(V) complex of hydrotris(3,5-dimethylpyrazolyl)borate
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2006
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/