Crystallography Reports


Wydawca Springer
ISSN 1063-7745
e-ISSN 1562-689X
Impact Factor dla czasopisma 0.52 (od 2012)
0.494 (od 2013)
0.489 (od 2014)
0.561 (od 2015)
0.563 (od 2016)
0.762 (od 2017)
0.751 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2012)
20 (od 2015)
20 (od 2017)
40 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 20
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Łapczuk-Krygier, A.; Ponikiewski, Ł.; Jasiński, R.
The crystal structure of (1RS,4RS,5RS,6SR)-5-cyano-5-nitro- 6-phenyl-bicyclo[2.2.1]hept-2-ene
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.489
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/