Journal of the Energy Institute


Wydawca Elsevier
ISSN 1743-9671
e-ISSN 1746-0220
Impact Factor dla czasopisma 0.469 (od 2012)
0.477 (od 2013)
0.615 (od 2014)
1 (od 2015)
3.204 (od 2016)
4.217 (od 2017)
Lista MNiSW A (od 2012)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 20 (od 2012)
15 (od 2013)
20 (od 2016)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 20
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Lu, J. F.; Pilawska, M.; Zhang, J. S.; Xing, X.; Liu, Q.; Yue, G. X.
Combustion characteristics of refuse derived fuels in circulating fluidised bed combustor
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2006
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/