Composites Science and Technology


Wydawca Elsevier
ISSN 0266-3538
e-ISSN 1879-1050
Impact Factor dla czasopisma 3.328 (od 2012)
3.633 (od 2013)
3.569 (od 2014)
3.897 (od 2015)
4.873 (od 2016)
5.16 (od 2017)
Lista MNiSW A (od 2012)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 50 (od 2012)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 50
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Kurańska, Maria; Prociak, Aleksander; Mikelis, Kirpluks; Ugis, Cabulis
Porous polyurethane composites based on bio-components
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 50
Impact Factor: 3.633
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kuranska, Maria; Prociak, Aleksander
Porous polyurethane composites with natural fibres
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Impact Factor: 3.328
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/