Advanced Materials Letters


Wydawca VBRI Press
ISSN 0976-3961
e-ISSN 0976-397X
Uwagi Instytucja sprawcza: Vinova Bhave Research Institute (Szwecja)
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Basavegowda, Nagaraj; Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Malina, Dagmara; Yathirajan, H.S.; Keerthi, V.R.; Chandrashekar, N.; Salman, Dinkar; Liny, P.
Plant mediated synthesis of gold nanoparticles using fruit extracts of ananas comosus (L.) (pineapple) and evaluation of biological activities
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/