International Journal of Adhesion and Adhesives


Wydawca Elsevier
ISSN 0143-7496
e-ISSN 1879-0127
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 35 (od 2012)
30 (od 2013)
35 (od 2014)
30 (od 2015)
35 (od 2017)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 35
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Romanowicz, Paweł J.; Szybiński, Bogdan; Wygoda, Mateusz
Fatigue performance of open-hole structural elements reinforced by CFRP overlays
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Adhesion and Adhesives
Data wydania: 2023
ISSN: 0143-7496
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 3.4
Czech, Zbigniew; Wilpiszewska, Katarzyna; Tyliszczak, Bożena; Jiang, Xu; Bai, Yongping; Shao, Lu
Biodegradable self-adhesive tapes with starch carrier
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Adhesion and Adhesives
Data wydania: 2013
ISSN: 0143-7496
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 30
Impact Factor: 2.216
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/