Journal of Polymer Research


Wydawca Springer
ISSN 1022-9760
e-ISSN 1572-8935
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 25 (od 2012)
30 (od 2013)
25 (od 2014)
30 (od 2016)
30 (od 2017)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 30
Klasyfikacja ASJC 1605 Chemistry: Organic Chemistry
2505 Materials Science: Materials Chemistry
2507 Materials Science: Polymers and Plastics
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 5

Łukaszewska, Izabela; Bukowczan, Artur; Raftopoulos, Konstantinos N.; Pielichowski, Krzysztof
'Spider-like' POSS in NIPU webs: enhanced thermal stability and unique swelling behavior
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Polymer Research
Data wydania: 2023
ISSN: 1572-8935
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 2.8
Majka, Tomasz M.
Flammability analysis of poly(ethylene terephthalate) and recycled PET with pyrolyzed filler
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Polymer Research
Data wydania: 2023
ISSN: 1572-8935
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 2.8
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Tyliszczak, Bożena; Drabczyk, Anna; Kudłacik-Kramarczyk, Sonia; Bialik-Wąs, Katarzyna; Sobczak-Kupiec, Agnieszka
In vitro cytotoxicity of hydrogels based on chitosan and modified with gold nanoparticles
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Polymer Research
Data wydania: 2017
ISSN: 1572-8935
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 30
Impact Factor: 1.434
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bialik-Wąs, Katarzyna; Pielichowski, Krzysztof; Zielina, Michał
Acrylic hydrogels containing MET-loaded poly(acrylic acid-co-methyl methacrylate) micro- and nanoparticles
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Polymer Research
Data wydania: 2015
ISSN: 1572-8935
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 25
Impact Factor: 1.969
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Tyliszczak, Bożena; Pielichowski, Krzysztof
Novel hydrogels containing nanosilver for biomedical applications - synthesis and characterization
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Polymer Research
Data wydania: 2013
ISSN: 1022-9760
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 30
Impact Factor: 1.897
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/