betaGórnictwo Odkrywkowe


Wydawca Poltegor-Instytut Instytut Górnictwa Odkrywkowego (Wrocław)
ISSN 0043-2075
Lista MNiSW B (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 6 (od 2013)
7 (od 2015)


Publikacje w tym tytule: 2

Gołębiowski, Tomisław; Ratajczak, Tadeusz; Rzepa, Grzegorz; Sala, Dariusz
Możliwości wykorzystania niektórych metod geofizycznych w poszukiwaniach i dokumentowaniu czwartorzędowych nagromadzeń rud żelaza
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 6
Impact Factor: 0
Ciesielski, Roman
Problemy diagnostyki skutków wstrząsów górniczych na budowle naziemne
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2004
© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/