International Journal of Computer Technology and Applications : IJCTA


Wydawca IJCTA
ISSN 2229-6093
Lista MNiSW B (od 2013)
nie (od 2015)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 7 (od 2013)
0 (od 2015)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 7
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 2

Suchenia, Anna; Ligęza, Antoni
Event anomalies in modeling with BPMN
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
Dorota, Dariusz
Scheduling tasks in embedded systems based on NoC architecture
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
Impact Factor: 0
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/