Chemistry & Biodiversity


Wydawca Wiley
ISSN 1612-1872
e-ISSN 1612-1880
Impact Factor dla czasopisma 1.808 (od 2012)
1.795 (od 2013)
1.515 (od 2014)
1.444 (od 2015)
1.44 (od 2016)
1.617 (od 2017)
Lista MNiSW A (od 2012)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 25 (od 2012)
20 (od 2015)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 25
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Skrzypczak-Pietraszek, Ewa; Pietraszek, Jacek
Seasonal changes of flavonoid content in Melittis melissophyllum L. (Lamiaceae)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 25
Impact Factor: 2.081
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/