Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures


Wydawca Institute of Materials Physics (Rumunia)
e-ISSN 1842-3582
Impact Factor dla czasopisma 1.092 (od 2012)
1.123 (od 2013)
0.945 (od 2014)
0.756 (od 2015)
0.836 (od 2016)
0.673 (od 2017)
Lista MNiSW A (od 2012)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 30 (od 2012)
20 (od 2013)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 20
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 6

Pulit, Jolanta; Banach, Marcin
Preparation of nanocrystalline silver using gelatin and glucose as stabilizing and reducing agents, respectively
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 20
Impact Factor: 1.123
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Pulit, Jolanta; Banach, Marcin
Environment-friendly method for obtaining gold nanoparticles based on plant extract
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 20
Impact Factor: 1.123
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Malina, Dagmara; Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Wzorek, Zbigniew; Kowalski, Zygmunt
Silver nanoparticles synthesis with different concentrations of polyvinylpyrrolidone
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Impact Factor: 1.092
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Malina, Dagmara; Tyliszczak, Bożena; Piątkowski, Marek; Bialik-Wąs, Katarzyna; Wzorek, Zbigniew
Evaluation of bioactivity of Poly(Acrylic acid) – hydroxyapatite – nanogold composites in in vitro conditions
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Impact Factor: 1.092
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Malina, Dagmara; Kijkowska, Regina; Wzorek, Zbigniew
Comparative study of hydroxyapatite prepared by the authors with selected commercially available ceramics
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Impact Factor: 1.092
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bialik-Wąs, Katarzyna; Tyliszczak, Bożena; Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Malina, Dagmara; Piątkowski, Marek
The effect of dispersant concentration on properties of bioceramic particles
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Impact Factor: 1.092
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/